BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Đại hội Công đoàn Ban Nội chính Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2013-2017

Ngày 10/5/2017, Công đoàn Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ 2013-2017. Tham dự Đại hội có đồng chí...

Nhiệm vụ trọng tâm của Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang trong...

Trong tháng 05/2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: - Tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình...

Một số kết quả nổi bật của Ban Nội chính Tỉnh ủy tháng 4/2017

Trong tháng 04/2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: - Theo dõi, nắm chắc tình hình an...

Sự nguy hại của tham nhũng quyền lực trong công tác cán bộ

      Lạm dụng quyền lực chính là một hình thức tham nhũng và được xếp vào hàng nguy hiểm nhất. Biểu hiện dễ thấy...

Điểm báo tuần số 198 từ ngày 13-02 đến ngày 18-02 về nội chính...

CÔNG TÁC NỘI CHÍNH Báo Điện tử Chính phủ, Đại biểu nhân dân, Bảo vệ pháp luật, Pháp luật Việt Nam, Lao động, Công an...

Ban Nội chính Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động thực hiện...

Thực hiện Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa...

Kết quả tiếp công dân, xử lý đơn, thư tháng 02 năm 2017 của...

Trong tháng, Ban Nội chính Tỉnh uỷ đã tiếp 05 công dân đến trụ sở Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh uỷ; tiếp...

Nhiệm vụ trọng tâm của Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang trong tháng...

Trong tháng 03/2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: - Tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình...

Một số kết quả nổi bật của Ban Nội chính Tỉnh ủy tháng 02/2017

Trong tháng 02/2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tập trung triển khai kế hoạch của Ban và nhiệm vụ Tỉnh ủy giao, kết...

Chìa khóa bảo vệ người tố cáo tham nhũng

    Mặc dù người tố cáo được thừa nhận là nguồn thông tin quan trọng tiết lộ tham nhũng và các hành vi sai trái...